MySQL sleutels: motivatie
Home

MySQL sleutels: motivatie

MySQL sleutels: motivatie

Inleiding

De tabellen die je tot hiertoe gemaakt hebt, groeperen heel veel informatie a priori. Informatie groeperen is een belangrijk doel van databanken, maar het gebeurt beter pas wanneer de groepering zelf nodig is. Anders krijg je databanken die meer plaats innemen dan nodig, die makkelijker fouten zullen bevatten en die moeilijker te navigeren zijn. Het belangrijkste principe om de data pas te groeperen wanneer dat nodig is, is dat van een sleutel.

Met een sleutel kan je elke rij in een tabel aanduiden zonder te verwijzen naar de eigenlijke informatie in die rij. We wijzen eerst op enkele problemen met de aanpak die we tot hier gehanteerd hebben en leggen dan uit hoe sleutels deze problemen kunnen oplossen.

  1. Een eerste problematische tabel
  2. Tabellen met sleutels uitbreiden
  3. Tabellen met sleutels maken
  4. Een tweede problematische tabel
VN
2019-03-29 23:34:34