MySQL het CREATE statement Inleiding
Home

MySQL het CREATE statement Inleiding

MySQL het CREATE statement

Inleiding

Onder Unix, zijn databasenamen hoofdlettergevoelig (in tegenstelling tot SQL trefwoorden). Je moet dus je altijd verwijzen naar je database met de zelfde naam als de naam waaronder je database hebt aangemaakt. Dit geldt overigens ook voor de tabel namen. Onder Windows, is deze beperking niet van toepassing, maar je moet verwijzen naar databases en tabellen met dezelfde lettercase tijdens één en dezelfde query. Gebruik dus altijd dezelfde lettercase als die werd gebruikt bij het creëren van de database is gemaakt.

Je gebruikt het CREATE statement om objecten in de database te maken. Met het CREATE statement kan je de volgende objecten maken:

  1. MySQL Een database maken
  2. MySQL Een tabel maken

JI
2018-02-15 23:34:34