MySQL Met vallen en opstaan - oefening
Home

MySQL Met vallen en opstaan - oefening

MySQL Met vallen en opstaan - oefening

We hebben al een nieuwe kolom toegevoegd.
  1. Maar plots komt een gebruiker met de vraag als er niet meer tekst in de Categorie kolom geplaatst kan worden.
  2. Daarnaast wil de beheerder bijhouden wie een boek heeft toegevoegd.

Kolom langer maken

We stellen vast dat de lengte van de kolom Categorie te kort is. We willen die langer maken:

-- ji
-- 27 november 2012
-- Bestandsnaam: BoekenAlterCategorieAlter.sql
--
use JefInghelbrecht;
alter table Boeken alter column Categorie nvarchar(120);

In PHP My Admin kan je alter column niet gebruiken maar moet je het met modify doen:

-- ji
-- 27 november 2012
-- Bestandsnaam: BoekenAlterCategorieAlter.sql
-- Alleen in PHPMyAdmin modifie i.p.v. alter column
use ModernWays;
alter table Boeken modify Categorie nvarchar(120);

Sla dit script op in een sql bestand met de naam BoekenAlterCategorieAlter.sql.

Kolom toevoegen

Het is handig om bij te houden wie het boek heeft geïnserted. Daarom willen we een extra kolom met de naam InsertedBy die 255 karakters lang is en nationale karakters moet kunnen bevatten.

Schrijf een script die de kolom InsertedBy toevoegt.

Sla de script op in een bestand met de naam BoekenAlterInsertedByAdd.sql.

JI
2018-02-28 16:41:37