Laravel
Home

Laravel

Laravel

Laravel klaarzetten voor het Fric-frac project

Stappenplan

 1. Installeer Composer
 2. Nadat de Composer is geïnstalleerd, controleer je de installatie door de Composer-opdracht in de opdrachtprompt te typen:
  composer
 3. Dan krijg je het volgende welkomscherm:
  PHP Composer Wellcome screen
  PHP Composer Wellcome screen
 4. Maak in de programmeren4 map een nieuwe map met de naam laravel vooraleer een nieuw Laravel-project te maken. Ga daarna naar deze nieuwe map en typ daar de volgende opdracht om het fric-frac-laravel project te installeren:
  composer create-project --prefer-dist laravel/laravel fric-frac-laravel              
  
  Op Mac volg je dezelfde instructies.
  De installatie begint:
  Composer Install Laravel - begin
  Composer Install Laravel - begin
 5. Ga naar de fric-frac-laravel submap en start het nieuw gecreëerde project op in de browser:
  php artisan serve
  
  Als je een andere poort wilt gebruiken typ je bijvoorbeeld:
  php artisan serve --port=63342
  
  Run the Laravel Application on Development Server
  Run the Laravel Application on Development Server
 6. Knip en plak de url in de browser en dan krijg je de welkom pagina van Laravel te zien:
  Laravel Wellcome page in browser
  Laravel Wellcome page in browser
 7. Vergeet niet je .gitignore bestand aan te passen:
  .idea
  .vs/
  lib/
  bin/
  obj/
  .DS_Store
  *.sln
  config.php
  #---------------laravel
  /node_modules
  /public/hot
  /public/storage
  /storage/*.key
  /vendor
  .env
  .env.backup
  .phpunit.result.cache
  Homestead.json
  Homestead.yaml
  npm-debug.log
  yarn-error.log

JI
2020-05-10 15:50:36