Conventie boven configuratie
Home

Conventie boven configuratie

Conventie boven configuratie

ASP.NET MVC is gebaseerd op het concept van de overeenkomst boven de configuratie waar mogelijk.

Dit betekent dat, in plaats van te vertrouwen op expliciete configuratie-instellingen, ASP.NET MVC gewoon ervan uit gaat dat de ontwikkelaars bepaalde conventies zullen volgen bij het bouwen van hun applicaties. De folderstructuur voor ASP.NET MVC project (Figuur 1-4) is een goed voorbeeld van het gebruik van de conventie eerder dan de configuratie. Er zijn drie speciale mappen in het project die overeenkomen met de elementen van het MVC patroon: de Controllers, Models, en Views mappen. Het is in één oogopslag duidelijk wat elk van deze mappen bevat. De figuur De structuur van een ASP.NET MVC projectfolder is overduidelijk.

ASP.NET MVC project mappenstructuur
ASP.NET MVC project mappenstructuur

Als je kijkt naar de inhoud van deze mappen, ga je nog meer conventies tegenkomen.

De Controllers map bevat niet alleen alle controller klassen van de toepassing, maar de controller klassen volgen allemaal de conventie om hun namen te beëindigen met het Controller achtervoegsel. Het framework gebruikt deze conventie om controllers van de toepassing te registreren bij het opstarten en de controllers te associëren met de bijbehorende routes.

De afspraak is dat alle views van de applicatie in de folder Views staan. Maar de afspraken gaan nog verder. De Views map wordt wordt verder onderverdeeld in submappen:

  1. een Shared map, en
  2. een optionele map die de views voor elke controller bevatten.

Deze afspraak bespaart ontwikkelaars de moeite om expliciete locaties op te gteven voor de views die ze aan de gebruikers willen laten zien. Ontwikkelaars geven alleen de naam van een de view op, bijvoorbeeld "Index", en het framework zal proberen de view met de naam "Index" te vinden in de Views map. Het MVC framework zal eerst in de map controller-specifieke folder kijken en als de view daar niet te vinden is, in Shared viewmap.

Conventie boven Configuratie ASP.NET MVC is gebaseerd op Het begrip van de overeenkomst boven de Configuratie where possible. Dat betekent dat, in de plaats van te vertrouwen op expliciete configuratie-INSTELLINGEN, ASP.NET MVC gewoon rrvan uit gaat dat de ontwikkelaars bepaalde conventies zullen volgen bij het bouwen van hun applicaties. De folderstructuur for ASP.NET MVC project (Figuur 1-4) is a goed voorbeeld van het gebruik van de conventie Eerder dan de configuratie. Er zijn drie speciale mappen in het project sterven overeenkomen met de elementen van het MVC patroon: de Controllers, Models, en Views Mappen. Het is In een oogopslag duidelijk wat de bestanden die mappen bevatten. De afbeelding van de structuur Een ASP.NET MVC projectfolder is overduidelijk.

JI
2017-12-03 12:29:41