ASP.NET MVC Views
Home

ASP.NET MVC Views

ASP.NET MVC Views

In het ASP.NET MVC framework retourneren controller acties een instantie van ViewResult, een gegevenstype van ActionResult die weet hoe je een HTML pagina moet maken. Wanneer het tijd is om de view weer te geven, zal het ASP.NET MVC framework zoeken naar de view met de naam die door de controller is opgegeven.

Neem bijvoorbeeld de Index action in de HomeController:

public ActionResult Index()
{
   ViewBag .Message = "Your app description page." ;
   return View ();
​}

Deze actionmaakt gebruik van de View() helper methode om een ViewResult te creëren. De View() oproepen zonder parameters, zoals in dit voorbeeld, vertelt ASP.NET MVC om een view met dezelfde naam als de controller action te zoeken. In dit geval zal ASP.NET MVC op zoek gaan naar een view met de naam "Index", maar waar moet het framework zoeken?

Views localiseren

ASP.NET MVC volgt de afspraak dat alle views in de Views folder staan van de rootmap. Daarenboven gaat ASP.NET MVC ervan uit dat alle views staan in een subfolder met dezelfde naam als de controller die ze oproept.

Dus, als het framework de view voor de Index action in de HomeController zoekt, gaat het zoeken in de /Views/Home map naar een bestand met de naam Index. Het volgende screenshot laat zien dat het project template zo vriendelijk was om een Index.cshtml view voor ons te maken.

De Index view localiseren
De Index view localiseren
JI
2016-11-06 17:02:24