ASP.NET MVC Routing framework
Home

ASP.NET MVC Routing framework

ASP.NET MVC Routing framework

Net zoals bij elke andere website, start ASP.NET MVC met een URL request.Het ASP.NET Routing framework vormt daarom de kern van elke ASP.NET MVC aanvraag.
Grafische voorstelling van hoe ASP.NET MVC een request afhandelt
Grafische voorstelling van hoe ASP.NET MVC een request afhandelt

ASP.NET routing is een pattern-matching systeem. Bij het opstarten registreert de applicatie een of meerdere patronen in de route tabel van het framework. Zo weet het routing systeem wat te doen met eventuele request die overeenkomen met die patronen. Wanneer het routing systeem een request ontvangt, zoekt het naar een overeenkomt in de route tabel:

ASP.NET MVC routing
ASP.NET MVC routing

Wanneer de routing engine een passend patroon in de route tabel vindt, wordt de request verder doorgestuurd naar de juiste handler voor die aanvraag. Als er een overeenkomst in de route tabel wordt gevonden geeft de routing engine aan dat het niet kon achterhalen hoe het verzoek te behandelen door een 404 HTTP-status code terug te sturen.

JI
2016-11-06 17:01:26