Waarvoor dient HTML?
Home

Waarvoor dient HTML?

Waarvoor dient HTML?

HTML, of Hypertext Markup Language, wordt gebruikt voor het maken van webpagina's.

Wat is HTML?

HTML is een opmaaktaal voor het beschrijven van web-documenten (webpagina's).

 1. HTML staat voor Hypertext Markup Language;
 2. een opmaaktaal is een set van markuptags;
 3. HTML documenten zijn beschreven door HTML tags;
 4. een document bestaat uit verschillende soorten inhoud. Voor elke soort van inhoud is er een HTML tag;

Waarvoor dient HTML?

Site auteurs gebruiken HTML om:

 1. tekst in te delen in titels en koppen, tabellen, paragrafen, invoerformulieren, enz.;
 2. voor het rangschikken of positioneren van afbeeldingen, tabellen, opsommingslijsten, paragrafen op een webpagina;
 3. voor het koppelen aan verschillende pagina's binnen een website, en om te linken naar andere websites.

Als je een krant bekijkt staan erop een blad verschillende elementen die telkens weer terugkeren: een hoofdtitel, een chapeau, een tussentitel, paragrafen enz. Voorelk artikel is er een kop, wat tekst, en eventueel een of meer

Structuur helpt lezers de artikels in de krant te begrijpen.

Een krantenartikel heeft een vaste indeling:

 1. kop;
 2. naam van de redacteur;
 3. inleiding, dit is de samenvatting van je artikel; de inleiding begint met de plaats waar de gebeurtenis plaatsvond;
 4. een foto, met daaronder de naam van de fotograaf en/of
 5. kern die verdeeld is in alinea’s met eventueel een tussentitel erboven;
 6. eventueel een slot of een besluit;
Indeling krantenartikel
Indeling krantenartikel

En we zetten dat om in HTML:

beschrijving semantisch html element
kop h1
figuur figure
image img
bijschrijft figcaption
inleiding header
auteur address
tussentitel h2, h3, h4, h5 en h6
paragraaf p

Er bestaan nog andere documenttypes, bijvoorbeeld een verzekeringsformulier. Verzekeringsformulieren hebben verschillende rubrieken, elk met een kop en een vragenlijst met invulvakken of selectievakjes om aan te vinken.

JI
2020-09-21 12:28:11