Een lay-out toevoegen aan de Razor Pages web app
Home

Een lay-out toevoegen aan de Razor Pages web app

Een lay-out toevoegen aan de Razor Pages web app

De lay-out definieert een sjabloon op het hoogste niveau voor Razor Pages views in de app

Doelstelling

Een lay-out maken en gebruiken in ASP.NET Core.

Stappenplan

 1. We creëren een nieuwe lay-out en geven er de naam _Assignment.cshtml aan. Het gaat immers om de eerste eindopdracht.
 2. We creëren dit bestand in de Shared map.
  1. Wireframe voor de Lay-out:
   Wireframe-Lay-out
   Wireframe-Lay-out
  2. Creëer een Lay-out pagina
   1. Rechtermuisklik op de Shared map:
    Visual Studio - Add New Item in de Shared map
    Visual Studio - Add New Item in de Shared map
   2. Voeg een Razor Lauout toe met de naam _Assignment.cshtml:
    Visual Studio - Add Razor Layout item
    Visual Studio - Add Razor Layout item
   3. Standaard staat de volgende code daaarin:
    <!DOCTYPE html>
    
    <html>
    <head>
      <meta name="viewport" content="width=device-width" />
      <title>@ViewBag.Title</title>
    </head>
    <body>
      <div>
        @RenderBody()
      </div>
    </body>
    </html>
    
   4. We passen het _ViewStart.cshtml bestaan aan zodat naar de nieuwe Lay-out verwezen wordt:
    @{
      Layout = "_Assignment";
    }
   5. HTML in Shared/_Assignment.cshtml
    We baseren ons op de wireframe om de HTML op te stellen:
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
      <meta name="viewport" content="width=device-width" />
      <title>@ViewBag.Title</title>
    </head>
    <body>
      <header>
        <a class="logo" href="/Index"><img src="image/roundredmind.png"></a>
        <nav class="horizontal-nav">
          <a href="index.html" class="selected">Home</a>
          <a href="#">Postcode</a>
          <a href="#">Boek</a>
          <a href="#">Over mij</a>
        </nav>
      </header>
      <main>
        @RenderBody()
      </main>
      <footer>&copy; Jef Inghelbrecht</footer>
    </body>
    </html>
    
 3. We proberen de Layout uit aan de hand van de Index.cshtml pagina.
  1. We wijzigen daarvoor eerst de Index.cshtml pagina:
   @page
   @model IndexModel
   @{
     ViewData["Title"] = "Home page";
   }
   
   <div>
     <h1>Welkom op de Programmeren 3 website!</h1>
     <p>Alle leerstof staat op <a href="https://modernways.be/myap/it/school/course/Programmeren%203.html">Programmeren 3</a>.</p>
   </div>
   
  2. Klik op F5
  3. Met dit als resultaat:
   Layout van het Assignment project uitproberen
   Layout van het Assignment project uitproberen

JI
2020-11-16 12:00:31