Structure
Home

Structure

Structure

Een structure in C# is een samengesteld datatype dat bestaat uit een aantal andere elementen van een ander type. Een C# structure is een value type en een instantie (of object) van een structure wordt gecreëerd op de stack. De structure kan velden, methoden, constanten, constructors, properties, indexes, operators en zelfs andere structures bevatten.

De meest gehanteerde toepassing van een struct is bij het gebruik van lichtgewicht objecten zoals een Point, een Rectangle en Color. Het is natuurlijk ook mogelijk om een point in een class te zetten, maar vaak is een struct efficiënter. Als je bijvoorbeeld een array van 1000 Point objecten declareert, heb je extra geheugen nodig voor de refenties naar ieder object. In zo'n geval is een struct een betere optie. Een struct gebruikt namelijk alleen geheugen op de stack en niet op de heap.

JI
2016-10-27 14:18:48