CSS property - font-size
Home

CSS property - font-size

CSS property - font-size

Met de eigenschap font-size kun je de grootte van een lettertype instellen. In het Nederlands spreken we van de tekstgrootte.

To do

Manish Goregaokar, Font-size: An Unexpectedly Complex CSS Property, 10 augustus 2017

Beschrijving

Er zijn verschillende manieren om de grootte van een lettertype op te geven. Meer info op Meten in CSS.

Ontwerpers van drukwerk gebruiken punten in plaats van pixels wanneer ze naar de grootte van tekst verwijzen. Vandaar het gebruik van pt in de schaal hieronder. Een pixel komt overeen met ongeveer een punt, omdat een punt overeenkomt met 1/72 van een inch, en de meeste computerschermen een resolutie van 72 dots per inch hebben.

De standaard grootte van tekst in om het even welke browser is 16 pixels. Als als je percentages, ems of rems gebruikt, moet je de tekstgrootte berekenen op basis van die standaard tekstgrootte. Zo kan je naar schalen naar 12 pixels voor hoofdtekst en naar bijvoorbeeld 24 pixels voor koppen.

In responsive design wordt de hoofdtekst op de standaard grootte van 16 pixels gelaten en worden de andere lettergroottes bepaald volgens een schaal die de proporties in stand houdt.

Wanneer je de hoofdtekst voor de eerste keer met 16 pixels ziet, lijkt dat echter vrij groot.

Je kan een fractie van de basis 16px om je hoofdstekt in te stellen.

De point schaal voor lettertypes leest aangenaam en bestaat al meer dan 400 jaar. Pagina’s lezen goed als je deze schaal gebruikt.

point scale
Point scale

Display Type verwijst naar het gebruik van grote lettertypes. Text type verwijst naar lettertypes van een grootte om doorlopende tekst weer te geven.

Op de volgende pagina zie je hoe je met deze schaal werkt wanneer je gebruikmaakt van pixels, percentages en ems.

Maten voor lettergrootte

Pixel

De lettergrootte in pixels instellen is lange tijd de beste manier om ervoor te zorgen dat de tekst in de beoogde grootte verschijnt. Pixels zijn direct geliëerd aan de resolutie van het scherm, dus dezelfde tekst lijkt groter wanneer een scherm een resolutie van 800x600 heeft dan bij een resolutie van 1280x800. Maar dat is niet langer zo.

pt

Je kunt ook pt voor puntgrootte in plaats van px voor pixels gebruiken, maar je moet dit alleen doen als je stylesheets voor de printvriendelijke versie van een pagina maakt.

percenten

De standaard tekstgrootte in een webbrowser is 16 pixels. Met percentages kan je een schaal opstellen waarbij de basis tekstgrootte 12 pixels is, en de grootte van koppen t.o.v. van die standaard gepropotioneerd worden. Hou er wel rekening mee dat bezoekers van een website de standaard tekstgrootte in hun webbrowser kunnen wijzigen. In dat geval worden de lettertypes wel in dezelfde verhouding getoond als de ontwerper bedoeld heeft, maar groter of kleiner.

em

Met ems kun je de tekstgrootte wijzigen ten opzichte van de tekstgrootte van het bovenliggende element. Omdat de standaard tekstgrootte in webbrowsers 16 pixels is, kun je van soortgelijke regels gebruikmaken als bij de percentages.

rem

Met rems kun je de tekstgrootte wijzigen ten opzichte van de tekstgrootte van het root element. Omdat de standaard tekstgrootte in webbrowsers 16 pixels is, kun je van soortgelijke regels gebruikmaken als bij de percentages

Omdat gebruikers de standaard tekstgrootte in hun browser kunnen wijzigen, kan het gebeuren dat alle lettertypes er groter of kleiner uitzien dan de bedoeling was.

De extra regel voor p hierboven helpt Internet Explorer 6 en 7 de lettertypen op de juiste grootte weer te geven.

Pixel Percentages EMS REMS
Twaalfpixelschaal
body 12px 75% 0.75em 0.75rem
h1 24px 150% 1.5em 1.5rem
h2 18px 130% 1.3em 1.3rem
h3 14px 117% 1.17em; 1.17rem;

Pixel Percentages EMS REMS
Zestienpixelschaal
body 16px 100% 1em 1rem
h1 32px 200% 2em 2rem
h2 24px 150% 1.5em 1.5rem
h3 18px 130% 1.3em; 1.13rem;

Toepassing

Lijst van lettergrootte van elementen

element lettergrootte verantwoording
Lijst met op te maken elementen
body header h1 1.3em
article header h1 1.3em
article header h2 1.6em onderwerp van pagina
figcaption 0.7em
article section header h1 1.3em
article section p 1em
body footer p 1em
body footer h3 1.2em
body footer address 1.2em

De font-size eigenschap wordt helemaal onderaan in de CSS ingesteld.

JI
2019-03-27 10:53:22