MVC controller
Home

MVC controller

MVC controller

Het laatste onderdeel van de triade is de Controller. Het is haar taak om gegevens die de gebruiker invoert of indient af te handelen, en het Model dienovereenkomstig bij te werken. De controller bestaat bij gratie van de gebruiker. De Controller heeft zonder gebruikersinteracties, geen doel. Het is het enige onderdeel van het patroon waarmee de gebruiker kan interageren.

Dat houdt ook in dat het model en de view los van de controller door de app gebruikt kan worden (wanneer geen interactie van de gebruiker van doen is, of bij het testen)

De Controller kan worden samengevat als een verzamelpunt van informatie, die vervolgens wordt doorgeven aan het Model. De enige logica die het bevat is de logica die nodig is om de invoer op te vangen.

  1. De controller is verbonden met slechts één Model en één View.
  2. De Controller bevat alleen de logica die nodig is voor het verzamelen van de invoer.
  3. De Controller schiet alleen in gang nadat de gebruiker met de View interactie heeft gehad.
  4. Elke Controller functie is een trigger, in gang gezet door de interactie van de gebruiker interactie met de View.
JI
2020-03-31 13:14:02