Data Structure Diagram voor An Orm Apart
Home

Data Structure Diagram voor An Orm Apart

Data Structure Diagram voor An Orm Apart

Het logische datamodel beschrijft de structuur van en de referenties tussen de logische gegevensobjecten, die meer gelijken op tabellen dan op entiteiten.

Het conceptuele model leunt aan bij het logische model omdat:

data-structure-diagram-notation
data-structure-diagram-notation

Het logisch model speelt een belangrijke rol omdat het:

In het logische model worden volgende eigenschappen van de database vastgelegd:

 1. Databasenaam: Webwinkel
 2. Applicatienaam: Webwinkel
 3. Vendor: ModernWays

Per tabel definiëren we de volgende eigenschappen:

 1. Tabelnaam: Product
 2. Displaynaam: Product
 3. Basis tabel: extend: de kolommen uit de Base tabel worden aan de desbetreffende tabel toegevoegd;
 4. geordend op: de kolomnaam waarop de tabel geordend wordt voor de SelectAll stored procedure. Wil je ordenen op meer dan één kolomnaam typ je hier meerdere kolomnamen in, gescheiden door een komma.

Voor elke kolom definiëren we de volgende eigenschappen:

 • Column Name: de naam van de kolom in de tabel;
  • de primary key heet altijd Id en
  • de foreign key begint met de tabel waarnaar verwezen wordt gevolgd door Id;
  • kolomnamen volgen pascalnotatie
 • Display Text: de naam van de kolom zoals die in de View getoond wordt;
 • Searchable: geeft aan of er op die kolom gezocht kan worden:
  • SELECTBY;
  • SELECTLIKE: zoek het begin van de tekst;
  • SELECTLIKEX: zoek binnen in de tekst;
  • SELECTX: alle vorige mogelijkheden;
 • Default value: de waarde die ingevuld worden bij het creëren van een nieuwe rij;
 • Unique: waarde komt slechts in één rij voor;
 • Type: het SQL gegevenstype
 • Length: de lengte van een tekstkolom; als het een foreign key is kan dit MANY of ONE zijn;
 • Variable: is de lengte van de kolom variable of niet?
 • International: moeten er nationale karakters ingegeven kunnen worden?
 • Required: is het een verplicht veld?
 • Reference Table: de naam van de tabel waarnaar de foreign key verwijst;
 • Reference Column: de naam van de primary key van de tabel waarnaar de foreign key verwijst;
 • Display Column: de naam van de kolom in de tabel waarnaar de foreign key verwijst die in de View getoond moet worden;
 • List: moet de kolom worden opgenomen in de Searchable SELECT queries;
JI
2017-09-06 11:04:40