Terminal basis instructies
Home

Terminal basis instructies

Terminal basis instructies

Denk na vooraleer je commando's intypt. Sommige commando's kunnen bestanden vernietigen die je nodig hebt, of volledige harde schijven uitvegen.

Uitleg over Powershell in Windows

Uitleg over Terminal op Mac

Overzichtstabel

commando Powershell OS terminal uitleg
cls clear clear
reset
Clear maakt het terminal scherm leeg, reset herinitialiseert de terminal
d: d:

cd /Volumes/"My Other Drive"

ga naar station d (logische schijf d).
dir ls ls toon bestanden en subdirectory's (uiteraard in de directory waar je nu in staat).
dir /p idem maar “scherm per scherm”.
dir /a

D Directories

R Read-only files

H Hidden files

A Files ready for archiving

S System files

I Not content indexed files

L Reparse Points

- Prefix meaning not

toon alle bestanden, ongeacht attributen of met speciale attributen:
dir *.html ls *.html ls *.html | more toon alleen de bestanden met extensie ".html".
dir |more ls | more ls | more idem maar scherm per scherm
dir /a /s /b

/a Show all files
/s Include all subfolders.
/b Bare format (no heading, file sizes or summary)

dir > filelist.txt dir > filelist.txt ls > filelist.txt stuur output naar het bestand met de naam filelist.txt
df -k
df -h
df -H

Get-PSDrive

df -k
df -h
df -H
toon schrijfgebruik in Filesystem
De optie -H genereert een leesbare uitvoer door gebruik te maken van eenheidsachtervoegsels: Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte en Petabyte om het aantal te lezen cijfers te verminderen tot vier of minder.
type filelist.txt type filelist.txt cat filelist.txt toon de inhoud van een bestand
cd / cd / cd / ga naar de root-directory (Change Directory).
cd myapp cd myapp cd myapp ga naar de directory met naam “myapp” vanuit de map waarin je staat
cd /myapp cd /myapp cd /myapp ga naar de directory met de naam myap die in de root directory staat
cd .. cd .. cd .. ga één folder terug in de mappenstructuur
cd ~ naar de home directory van de aangemelde gebruiker
md test md test mkdir test maak een directory aan, genaamd "test". Make Directory (naam) in de map waarin je dit commando typt
cd test cd test cd test ga in deze directory staan vanuit de map waarin je nu staat
copy c:/filelist.txt copy c:/filelist.txt

cp source destination

cp -R ../filelist.txt filelist.txt

cp -R source destination

De vlag -R zorgt ervoor dat cp de map en de inhoud ervan kopieert.

kopieer het bestand met de naam filelist.txt van c:\(root) naar hier (“hier” is nu "c:/test", als je de commando's in de volgorde van deze tekst typt).
ren filelist.txt twee.txt ren filelist.txt twee.txt mv filelist.txt twee.txt geeft het bestand “een.txt” een nieuwe naam “twee.txt” (indien “een.txt” bestaat).
del *.txt del *.txt rm *.txt delete alle bestanden met extensie ".txt" (weet wat je doet!)
del *.* del *.* delete alles (bezint eer ge begint!); doe dit niet in de root c:/
rd test rd test rmdir test delete de directory "test"
attrib *.* -h-r-s-a verander alle bestanden zodat ze zichtbaar zijn en veranderd / geschrapt kunnen worden (hidden, read-only, system, archive)
attrib *.* +h+r verberg alle bestanden, en maak wijzigen onmogelijk
attrib io.sys -h-r-s-a laat ons toe io.sys te zien en te wijzigen (niet wijzigen, tenzij je een werkende boot disk hebt, weet dus wat je doet!!!)
path $Env:path echo $PATH toon in welke mappen het systeem een bestand zoekt als het in de huidige map niet gevonden wordt. Dit is het “zoekpad”.
md "GIT Practice" md "GIT Practice" mkdir "GIT Practice" om een spatie in te tikken plaats je tekst tussen dubbele aanhalingstekens
tree tree De tree opdracht heeft ook 2 opties:
  • / F Geef de namen van de bestanden in elke map weer.
  • / A Gebruik ASCII in plaats van uitgebreide tekens.

Enkele short cuts voor een Mac Azerty keyboard

Option + Shift (

[

Option + Shift )

]

Option (

{

Option )

}

Option N space

~

Fn + Backspace

Delete

Shift + Option + L

|

Shift + Option + /

\

Shift Option Command V

Plak platte tekst

Command C

Kopieer (ook bestand in Finder)

Command Option V

Plak en verwijder origineel (voor bestanden in Finder)

JI
2021-02-05 12:17:09