UWF - Uncomplicated FireWall installeren op Debian-Ubuntu
Home

Titel

UWF - Uncomplicated FireWall installeren op Debian-Ubuntu

Een firewall is een op software of hardware gebaseerd netwerkbeveiligingssysteem dat het inkomende en uitgaande netwerkverkeer controleert door de datapakketten te analyseren en te bepalen of ze al dan niet moeten worden doorgelaten, op basis van de toegepaste regelset.

Stappenplan

 1. Controleer eerst of ufw is geïnstalleerd met behulp van de volgende opdracht:
  sudo dpkg --get-selections | grep ufw
 2. Als die niet is geïnstalleerd:
  1. Eerst moeten we de lijst met systeempakketbronnen bijwerken:
   sudo apt-get update
  2. Dan het pakket installeren met:
   sudo apt-get install ufw
 3. Controleren of ufw actief is of niet. Gebruik de volgende opdracht om het te controleren:
  sudo ufw status
 4. Om uwf in te schakelen, typ de volgende opdracht in de terminal:
  sudo ufw enable
 5. Om uwf uit te schakelen, typ de volgende opdracht in de terminal:
  sudo ufw disable
 6. Nadat de firewall is geactiveerd kan zien wat de standaardregels zijn:
  sudo ufw status verbose
 7. Standaard wordt elke inkomende verbinding geweigerd. Als je je machine op afstand wilt gebruiken, moet je toestemming geven de juiste poort te openen. Vergeet dus niet ssh-verbinding toe te staan, anders kan je niet meer op je server:
  sudo ufw allow ssh

  Als je de status nogmaals controleert, ziet je een uitvoer als deze:

  To             Action   From
  --             ------   ----
  22/tcp           ALLOW    Anywhere         
  22/tcp (v6)        ALLOW    Anywhere (v6)  
 8. Je kan er regels aan toevoegen.

Bronnen

 1. Pungki Arianto, How to Install and Configure UFW – An Un-complicated FireWall in Debian/Ubuntu, February 26, 2015

JI
2021-11-06 18:12:46