PHP Werken met gegevens
Home

PHP Werken met gegevens

PHP Werken met gegevens

PHP kan met verschillende soorten gegevens werken. In dit hoofdstuk leren we hoe PHP getallen, logische waarden en tekst voorstelt. Je leert hoe je tekst, logische waarden en
getallen in je programma's gebruikt.

Variabelen

Een variabele is een container met een naam die een waarde bevat. De waarde van een variabele kan veranderen tijdens de uitvoering van het programma. Om in je programma toegang te krijgen tot gegevens die zijn ingediend via een formulier of uit een database zijn opgehaald, gebruik je variabelen. In een PHP-programma kan een variabele bijvoorbeeld een waarde van het value attribuut van een input element op ingediende formulier zijn. Elke keer dat het programma wordt uitgevoerd, kan de waarde van de ingediende formulierparameter verschillend zijn. Maar wat de waarde ook is, jij
kan er altijd naar verwijzen met dezelfde naam. Dit hoofdstuk leg in detail uit wat variabelen zijn, hoe je ze maakt en er een waarde aan kan toekennen.

Inhoud

  1. PHP Getallen
  2. PHP Logische waarden
  3. PHP Tekst

JI
2018-10-03 15:10:42