PHP ThreepennyMVC
Home

PHP ThreepennyMVC

PHP ThreepennyMVC

We baseren on op ASP.NET MVC om een gelijkaardige manier van werken in PHP mogelijk te maken.

Doelstelling

De opdracht van deze les bestaat erin de code, die in het lesmateriaal uiteengezet wordt, zelf uit te proberen. De nadruk ligt dus op het begrijpen. Ik wil jullie aan het programmeren krijgen. Daarmee bedoel ik dat ik jullie wil leren werken met programmeertechnieken zoals associatieve array's, klassen, statische methoden, objecten, reflection, anonieme functies en closures en hoe je met zo'n technieken een programma kan schrijven volgens het Model-View-Controller patroon. Het gaat in deze les dus niet om het kunnen toepassen van MVC met behulp van een framework. Dat komt later als we met Laravel gaan leren werken.

ThreepennyMVC

 1. We volgen gelijkaardige afspraken: Conventie boven configuratie
 2. Routing: PHP MVC Routing
  we maken een getRouteData methode om de routing gegevens zoals in ASP.NET MVC op te halen (deze methode heette vroeger splitUri):
  1. naam van een controllerklasse: EntityController
  2. de naam van een actiemethode
  3. een optionele parameter
 3. PHP MVC Dispatching
 4. Model: PHP MVC Models
 5. Views: PHP MVC Views
 6. Controllers: PHP MVC Controller
 7. PHP MVC Alles in elkaar zetten

Opdracht

 1. Maak een in de public map een map met de naam Controller. Daarin plaats je AdminController.php en EventController.php.
 2. Maak een Views map in de public map. Plaats in Admin de Index.php, in Event de Index.php, ReadingAll.php en UpdatingOne.php.
 3. Gebruik de index.php pagina uit de public map om Threepenny MVC uit te proberen.
 4. Probeer de voorbeelden uit lesmateriaal uit. Ik raad het ten stelligste aan want je gaat die technieken moeten gebruiken voor het eerste deel van de examenopdracht.
 5. De code vind je in mijn repo op Bitbucket.

JI
2020-04-09 07:30:15