Wat is ASP.NET MVC?
Home

Wat is ASP.NET MVC?

Wat is ASP.NET MVC?

Microsoft ASP.NET MVC is een web application development framework gebouwd op basis van Microsoft's .NET Framework. In dit hoofdstuk bekijken we de fundamenten van ASP.NET MVC 2013 en 2015. We creëren verder een volledig functionerende ASP.NET MVC webapplicatie. We beginnen met ASP.NET MVC web applicatie project, met inbegrip van een werkende webpagina en ingebouwde verificatie om gebruikers te registreren en te laten aanmelden op je website. Tegen het einde van het hoofdstuk, heb je niet alleen een werkende ASP.NET MVC web applicatie, maar ook voldoende inzicht in de fundamenten het ASP.NET MVC Framework om zelf een web applicatie te bouwen.
  1. De Model-View-Controller architectuur
  2. Een ASP.NET MVC applicatie maken
  3. ASP.NET Project Templates
  4. Conventie boven configuratie
  5. ASP.NET MVC Routing framework
  6. ASP.NET MVC routes configureren
  7. ASP.NET MVC Controllers
  8. ASP.NET MVC Views
Grafische voorstelling van hoe ASP.NET MVC een request afhandelt
Grafische voorstelling van hoe ASP.NET MVC een request afhandelt
diagramPostalCodes MVC
diagramPostalCodes MVC

JI
2016-11-06 16:41:55