Werken met gegevens in C#
Home

Werken met gegevens in C#

werken-met-gegevens
Werken met gegevens

Werken met gegevens in C#

Een groot gedeelte van het programmeren komt neer op het efficiënt voorstellen van allerlei gegevens. Dat kan gaan van gehele en reële getallen, karakters en tekentekenreeksen tot lijsten van namen, productgegevens enz.

Inleiding

 1. Een datatype of een gegevenstype staat voor een specifiek soort gegevens, zoals integers, booleans, reals, karakters, strings. Met een variabele, of in het algemeen, een expressie, wordt een datatype geassocieerd. Dit gegevenstype bepaalt:
  1. welke waarden de variabele of de expressie kan aannemen;
  2. hoe deze waarden in het geheugen worden opgeslagen;
  3. welke bewerkingen op de variabele of de expressie uitgevoerd kunnen worden;
 2. Gegevenstypes kunnen worden onderverdeeld in:
  1. Primitieve (primitive) gegevenstypes worden door de taal zelf gedefinieerd en kunnen niet beschreven worden in termen van een ander gegevenstypes. In C# zijn char, int en float primitieve gegevenstypes.
  2. Enkelvoudige (simple) gegevenstypes zijn primitieve gegevenstype of gegevenstypes die op basis van een primitief gegevenstype door de programmeur gedefinieerd is, ze kunnen uitsluitend als geheel worden gemanipuleerd en uitgelezen. Bijvoorbeeld kan een type getal worden gedefinieerd als int:
   int getal;
   Dit is geen primitief gegevenstype, omdat het door de programmeur is gedefinieerd, maar het is wel een enkelvoudig (simple) gegevenstype omdat het als geheel wordt gemanipuleerd en uitgelezen.
  3. Samengestelde (complex) gegevenstypes bestaan uit meerdere enkelvoudige gegevenstypes die afzonderlijk kunnen worden gemanipuleerd en uitgelezen. Structs, arrays, klassen en lijsten zijn samengesteld uit elementen die ook op zichzelf kunnen bestaan. Namelijk uit enkelvoudige of samengestelde gegevenstypes: lijsten van lijsten of geneste structuren.

Leerpad

 1. Primitieve tekstgegevens in C#
 2. Samengestelde gegevenstypes
  1. StringBuilder klasse
  2. Enumeratie
  3. Struct
  4. Structs ingebouwd
  5. Struct zelf gedeclareerd
  6. Collecties of objectverzamelingen
  7. Generieke collecties
 3. Filmpje: Oefeningen Werken met gegevens
  De namen van de mappen, solution en namespaces verschillen van de namen die we in deze module gebruiken. Als je de voorbeelden in het filmpje maakt, groepeer ze in een namespace met de naam LerenWerkenMetGegevensInCSharp in het project LerenWerkenMetCSharp. In het filmpje worden de oefeningen gemaakt in Visual Studio 2015, gebruik zelf Visual Studio 2019.

JI
2019-09-26 16:33:15